Preliminary experimental scaling of the helical mirror confinement effectiveness

A. V. Sudnikov, A. D. Beklemishev, A. V. Burdakov, I. A. Ivanov, A. A. Inzhevatkina, V. V. Postupaev, A. F. Rovenskikh, V. F. Sklyarov, V. V. Glinskiy, V. O. Ustyuzhanin

Результат исследования: Материалы конференцийматериалырецензирование

Язык оригиналаанглийский
СостояниеОпубликовано - 1 авг 2019
Событие46th European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2019 - Milan, Италия
Продолжительность: 8 июл 201912 июл 2019

Конференция

Конференция46th European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2019
СтранаИталия
ГородMilan
Период08.07.201912.07.2019

Цитировать