"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset

Alexey P. Seregin, Dmitriy A. Bochkov, Julia V. Shner, Eduard V. Garin, Igor N. Pospelov, Vadim E. Prokhorov, Pavel V. Golyakov, Sergey R. Mayorov, Sergey A. Svirin, Alexander N. Khimin, Marina S. Gorbunova, Ekaterina S. Kashirina, Olga P. Kuryakova, Boris V. Bolshakov, Aleksandr L. Ebel, Anatoliy A. Khapugin, Maxim M. Mallaliev, Sergey V. Mirvoda, Sergey A. Lednev, Dina V. NesterkovaNadezhda P. Zelenova, Svetlana A. Nesterova, Viktoriya N. Zelenkova, Georgy M. Vinogradov, Olga V. Biryukova, Alla V. Verkhozina, Alexey P. Zyrianov, Sergey V. Gerasimov, Ramazan A. Murtazaliev, Yurii M. Basov, Kira Yu. Marchenkova, Dmitry R. Vladimirov, Dina B. Safina, Sergey V. Dudov, Nikolai I. Degtyarev, Diana V. Tretyakova, Daba G. Chimitov, Evgenij A. Sklyar, Alesya N. Kandaurova, Svetlana A. Bogdanovich, Alexander V. Dubynin, Olga A. Chernyagina, Aleksandr V. Lebedev, Mikhail S. Knyazev, Irina Yu. Mitjushina, Nina V. Filippova, Kseniia V. Dudova, Igor V. Kuzmin, Tatyana Yu. Svetasheva, Vladimir P. Zakharov, Vladimir P. Travkin, Yaroslav O. Magazov, Vladimir Yu. Teploukhov, Andrey N. Efremov, Olesya V. Deineko, Viktor V. Stepanov, Eugene S. Popov, Dmitry V. Kuzmenckin, Tatiana L. Strus, Tatyana V. Zarubo, Konstantin V. Romanov, Alexei L. Ebel, Denis V. Tishin, Vladimir Yu. Arkhipov, Vladimir N. Korotkov, Svetlana B. Kutueva, Vladimir V. Gostev, Mikhail M. Krivosheev, Natalia S. Gamova, Veronica A. Belova, Oleg E. Kosterin, Sergey V. Prokopenko, Rinat R. Sultanov, Irina A. Kobuzeva, Nikolay V. Dorofeev, Alexander A. Yakovlev, Yuriy V. Danilevsky, Irina B. Zolotukhina, Damir A. Yumagulov, Valerii A. Glazunov, Vladimir A. Bakutov, Andrey V. Danilin, Igor V. Pavlov, Elena S. Pushay, Elena V. Tikhonova, Konstantin V. Samodurov, Dmitrii V. Epikhin, Tatyana B. Silaeva, Andrei I. Pyak, Yulia A. Fedorova, Evgeniy S. Samarin, Denis S. Shilov, Valentina P. Borodulina, Ekaterina V. Kropocheva, Gennadiy L. Kosenkov, Uladzimir V. Bury, Anna E. Mitroshenkova, Tatiana A. Karpenko, Ruslan M. Osmanov, Maria V. Kozlova, Tatiana M. Gavrilova, Stepan A. Senator, Maxim I. Khomutovskiy, Eugene A. Borovichev, Ilya V. Filippov, Serguei V. Ponomarenko, Elena A. Shumikhina, Dmitry F. Lyskov, Evgeny A. Belyakov, Mikhail N. Kozhin, Leonid S. Poryadin, Artem V. Leostrin

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биология и сельское хозяйство

Науки об окружающей среде