"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset

Alexey P. Seregin, Dmitriy A. Bochkov, Julia V. Shner, Eduard V. Garin, Igor N. Pospelov, Vadim E. Prokhorov, Pavel V. Golyakov, Sergey R. Mayorov, Sergey A. Svirin, Alexander N. Khimin, Marina S. Gorbunova, Ekaterina S. Kashirina, Olga P. Kuryakova, Boris V. Bolshakov, Aleksandr L. Ebel, Anatoliy A. Khapugin, Maxim M. Mallaliev, Sergey V. Mirvoda, Sergey A. Lednev, Dina V. NesterkovaNadezhda P. Zelenova, Svetlana A. Nesterova, Viktoriya N. Zelenkova, Georgy M. Vinogradov, Olga V. Biryukova, Alla V. Verkhozina, Alexey P. Zyrianov, Sergey V. Gerasimov, Ramazan A. Murtazaliev, Yurii M. Basov, Kira Yu. Marchenkova, Dmitry R. Vladimirov, Dina B. Safina, Sergey V. Dudov, Nikolai I. Degtyarev, Diana V. Tretyakova, Daba G. Chimitov, Evgenij A. Sklyar, Alesya N. Kandaurova, Svetlana A. Bogdanovich, Alexander V. Dubynin, Olga A. Chernyagina, Aleksandr V. Lebedev, Mikhail S. Knyazev, Irina Yu. Mitjushina, Nina V. Filippova, Kseniia V. Dudova, Igor V. Kuzmin, Tatyana Yu. Svetasheva, Vladimir P. Zakharov, Vladimir P. Travkin, Yaroslav O. Magazov, Vladimir Yu. Teploukhov, Andrey N. Efremov, Olesya V. Deineko, Viktor V. Stepanov, Eugene S. Popov, Dmitry V. Kuzmenckin, Tatiana L. Strus, Tatyana V. Zarubo, Konstantin V. Romanov, Alexei L. Ebel, Denis V. Tishin, Vladimir Yu. Arkhipov, Vladimir N. Korotkov, Svetlana B. Kutueva, Vladimir V. Gostev, Mikhail M. Krivosheev, Natalia S. Gamova, Veronica A. Belova, Oleg E. Kosterin, Sergey V. Prokopenko, Rinat R. Sultanov, Irina A. Kobuzeva, Nikolay V. Dorofeev, Alexander A. Yakovlev, Yuriy V. Danilevsky, Irina B. Zolotukhina, Damir A. Yumagulov, Valerii A. Glazunov, Vladimir A. Bakutov, Andrey V. Danilin, Igor V. Pavlov, Elena S. Pushay, Elena V. Tikhonova, Konstantin V. Samodurov, Dmitrii V. Epikhin, Tatyana B. Silaeva, Andrei I. Pyak, Yulia A. Fedorova, Evgeniy S. Samarin, Denis S. Shilov, Valentina P. Borodulina, Ekaterina V. Kropocheva, Gennadiy L. Kosenkov, Uladzimir V. Bury, Anna E. Mitroshenkova, Tatiana A. Karpenko, Ruslan M. Osmanov, Maria V. Kozlova, Tatiana M. Gavrilova, Stepan A. Senator, Maxim I. Khomutovskiy, Eugene A. Borovichev, Ilya V. Filippov, Serguei V. Ponomarenko, Elena A. Shumikhina, Dmitry F. Lyskov, Evgeny A. Belyakov, Mikhail N. Kozhin, Leonid S. Poryadin, Artem V. Leostrin

Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Аннотация

Background The “Flora of Russia” project on iNaturalist brought together professional scientists and amateur naturalists from all over the country. Over 10,000 people were involved in the data collection. New information Within 20 months, the participants accumulated 750,143 photo observations of 6,857 species of the Russian flora. This constitutes the largest dataset of open spatial data on the country’s biodiversity and a leading source of data on the current state of the national 3 flora. About 87% of all project data, i.e. 652,285 observations, are available under free licences (CC0, CC-BY, CC-BY-NC) and can be freely used in scientific, educational and environmental activities.

Язык оригиналаанглийский
Номер статьиe59249
Число страниц84
ЖурналBiodiversity data journal
Том8
DOI
СостояниеОпубликовано - 17 ноя 2020

Предметные области OECD FOS+WOS

  • 1.06.GU ЭКОЛОГИЯ
  • 1.05 НАУКИ О ЗЕМЛЕ И СМЕЖНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «"Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать