Нет фото Вадим Николаевич Осипов

Осипов Вадим Николаевич

20182018

Результат исследований по году

Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут видимы здесь.

Поиск результатов

 • 2018

  Novosibirsk ERL facility

  Vinokurov, N. A., Borin, V. M., Davidyuk, I. V., Dorokhov, V. I., Deichuly, O. I., Dementyev, E. N., Dovzhenko, B. A., Getmanov, Y. V., Gorbachev, Y. I., Knyazev, B. A., Kolobanov, E. I., Kondakov, A. A., Kozak, V. R., Kozyrev, E. V., Krutikhin, S. A., Kubarev, V. V., Kulipanov, G. N., Kuper, E. A., Kuptsov, I. V., Kurkin, G. Y. и 21 др., Murasev, A. A., Medvedev, L. E., Meshkov, O. I., Motygin, S. V., Ovchar, V. K., Osipov, V. N., Petrov, V. M., Pilan, A. M., Popik, V. M., Repkov, V. V., Salikova, T. V., Scheglov, M. A., Sedlyarov, I. K., Serednyakov, S. S., Shevchenko, O. A., Skrinsky, A. N., Tararyshkin, S. V., Tribendis, A. G., Tcheskidov, V. G., Vobly, P. D. & Volkov, V. N., 1 апр 2018, Proceedings of ERL 2017, the 59th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Energy Recovery Linacs. Joint Accelerator Conferences Website (JACoW), стр. 33-39 7 стр. (Proceedings of ERL 2017, the 59th ICFA Advanced Beam Dynamics Workshop on Energy Recovery Linacs).

  Результат исследования: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийстатья в сборнике материалов конференциинаучнаярецензирование

 • RF System for the NICA Collider

  Rotov, E. A., Biryuchevsky, Y. A., Kenzhebulatov, E. K., Kozlov, V. V., Kondakov, A. A., Krutikhin, S. A., Kryuchkov, Y. G., Kurkin, G. Y., Malyshev, A. M., Mityanina, N. V., Murasev, A. A., Osipov, V. N., Petrov, V. M., Pilan, A. M., Tarnetsky, V. V., Tribendis, A. G., Chernov, K. N., Brovko, O. I., Eliseev, A. V., Meshkov, I. N. и 1 др., Syresin, E. M., 1 дек 2018, В : Physics of Particles and Nuclei Letters. 15, 7, стр. 919-922 4 стр.

  Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

Ваше сообщение было отправлено.
Ваше сообщение не было отправлено из-за ошибки.