Костерин Олег Энгельсович

Доктор биологических наук

20172021

Результат исследований по году

Если Вы внесли какие-либо изменения в Pure, они скоро будут видимы здесь.

Fingerprint

Узнайте самые подробные результаты анализа активности Олег Энгельсович Костерин. Указанные в этом разделе метки относятся к работам этого человека. Вместе они формируют уникальную картину активности.
 • 1 Аналогичные профили

Сеть

Недавнее внешнее сотрудничество на уровне страны/территории. Просмотрите подробные сведения, нажав на точки или
 • Discordant evolution of organellar genomes in peas (Pisum L.)

  Bogdanova, V. S., Shatskaya, N. V., Mglinets, A. V., Kosterin, O. E. & Vasiliev, G. V., июл 2021, В: Molecular Phylogenetics and Evolution. 160, стр. 107136 107136.

  Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

  1 Цитирования (Scopus)
 • Reciprocal compatibility within the genus Pisum L. as studied in F1 hybrids: 4. Crosses within P. sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Aschers. et Graebn.

  Kosterin, O. E. & Bogdanova, V. S., авг 2021, В: Genetic Resources and Crop Evolution. 68, 6, стр. 2565-2590 26 стр.

  Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

  1 Цитирования (Scopus)
 • A misleading representation of the asian distributioof a most intriguing dragonfly, somatochlora sahlbergi trybom, 1889: a critique of KOHLI et al. (2018)

  Kosterin, O. E., июн 2020, В: Odonatologica. 49, 1-2, стр. 51-56 6 стр.

  Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

 • "Flora of Russia" on iNaturalist: a dataset

  Seregin, A. P., Bochkov, D. A., Shner, J. V., Garin, E. V., Pospelov, I. N., Prokhorov, V. E., Golyakov, P. V., Mayorov, S. R., Svirin, S. A., Khimin, A. N., Gorbunova, M. S., Kashirina, E. S., Kuryakova, O. P., Bolshakov, B. V., Ebel, A. L., Khapugin, A. A., Mallaliev, M. M., Mirvoda, S. V., Lednev, S. A., Nesterkova, D. V. и 92 др., Zelenova, N. P., Nesterova, S. A., Zelenkova, V. N., Vinogradov, G. M., Biryukova, O. V., Verkhozina, A. V., Zyrianov, A. P., Gerasimov, S. V., Murtazaliev, R. A., Basov, Y. M., Marchenkova, K. Y., Vladimirov, D. R., Safina, D. B., Dudov, S. V., Degtyarev, N. I., Tretyakova, D. V., Chimitov, D. G., Sklyar, E. A., Kandaurova, A. N., Bogdanovich, S. A., Dubynin, A. V., Chernyagina, O. A., Lebedev, A. V., Knyazev, M. S., Mitjushina, I. Y., Filippova, N. V., Dudova, K. V., Kuzmin, I. V., Svetasheva, T. Y., Zakharov, V. P., Travkin, V. P., Magazov, Y. O., Teploukhov, V. Y., Efremov, A. N., Deineko, O. V., Stepanov, V. V., Popov, E. S., Kuzmenckin, D. V., Strus, T. L., Zarubo, T. V., Romanov, K. V., Ebel, A. L., Tishin, D. V., Arkhipov, V. Y., Korotkov, V. N., Kutueva, S. B., Gostev, V. V., Krivosheev, M. M., Gamova, N. S., Belova, V. A., Kosterin, O. E., Prokopenko, S. V., Sultanov, R. R., Kobuzeva, I. A., Dorofeev, N. V., Yakovlev, A. A., Danilevsky, Y. V., Zolotukhina, I. B., Yumagulov, D. A., Glazunov, V. A., Bakutov, V. A., Danilin, A. V., Pavlov, I. V., Pushay, E. S., Tikhonova, E. V., Samodurov, K. V., Epikhin, D. V., Silaeva, T. B., Pyak, A. I., Fedorova, Y. A., Samarin, E. S., Shilov, D. S., Borodulina, V. P., Kropocheva, E. V., Kosenkov, G. L., Bury, U. V., Mitroshenkova, A. E., Karpenko, T. A., Osmanov, R. M., Kozlova, M. V., Gavrilova, T. M., Senator, S. A., Khomutovskiy, M. I., Borovichev, E. A., Filippov, I. V., Ponomarenko, S. V., Shumikhina, E. A., Lyskov, D. F., Belyakov, E. A., Kozhin, M. N., Poryadin, L. S. & Leostrin, A. V., 17 ноя 2020, В: Biodiversity data journal. 8, 84 стр., 59249.

  Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

 • Occasional photographic records of butterflies (lepidoptera, papilionoidea) in cambodia: 3, pursat, siem reap, preah vihear and stung treng provinces in western, north-western and northern cambodia

  Kosterin, O. E., 5 окт 2020, В: Acta Biologica Sibirica. 6, стр. 293-338 46 стр.

  Результат исследования: Научные публикации в периодических изданияхстатьярецензирование

  Открытый доступ