Investigation of the scaled simulator of the gas flow distributer for catalytic neutralization of gas emissions

N. I. Yavorsky, I. K. Kabardin, V. G. Meledin, M. Kh Pravdina, V. V. Rakhmanov, S. V. Dvoynishnikov, V. G. Glavny, S. V. Krotov, O. Yu Satbakov, I. A. Klimonov, B. S. Balzhinimayev, I. A. Zolotarskiy, S. Yu Ivanov

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionResearchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Investigation of the scaled simulator of the gas flow distributer for catalytic neutralization of gas emissions'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy